wijkpark in het Bergkwartier

Van het Limvioveld en omgeving een wijk/stadspark maken. Het gebied vormt het groene hart van het Bergkwartier. Sinds 2007 is het Bergkwartier Rijksbeschermd Stadsgezicht. In de ‘Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het Beschermd Stadsgezicht Bergkwartier’ van 30 juni 2007 geeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg: een “nadere typering van de te beschermen waarden. Er is sprake van in feite één grote landschappelijke ruimte met duidelijke zichtlijnen en een open ruimtelijk karakter. Typerende aspecten zijn tevens de onbebouwde onderdelen aan de westzijde van de Abraham Kuyperlaan, het terrein van Klein Zwitserland en het gebied rond het Belgenmonument.” Deze karakteristieke open groene ruimte in het hart van de wijk is een bestaand geliefd wandelgebied en zou met omgeving van het Belgenmonument en Klein Zwitserland een mooi wijkpark moeten worden in het zuidelijke stadsdeel van Amersfoort. Bewonersparticipatie in beheer en onderhoud moet daarvan een wezenlijk onderdeel worden. Een wijkpark voor u, maar ook van u!

Reageer op dit item

Wilt u op een ander item reageren, klik dan hier

"Zet Amersfoort op de kaart" daagt alle Amersfoorters uit om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van hun stad. Amersfoort is een fijne stad om te wonen en te werken. Maar het kan altijd mooier en beter. Lege (kantoor)gebouwen, braakliggende terreinen, saaie plantsoenen en verwaarloosde plekken verdienen onze aandacht. "Zet Amersfoort op de kaart" biedt alle Amersfoorters de gelegenheid om die aandacht te geven. Immers: samen maken we de stad!

 

Wanneer gebruik je deze kaart?

  • je ergert je aan een lelijke plek of vindt juist iets heel mooi, en je wilt anderen daar op wijzen
  • je hebt een idee voor een plek en bent benieuwd naar de reacties van derden
  • je bent initiatiefnemer van een klein of groot project en zoekt mensen die met je mee willen doen
  • je hebt een leeg gebouw of braakliggende locatie waar je goede ideeen of nieuwe gebruikers voor zoekt
  • je hebt een project gerealiseerd waar je trots op bent en wilt dat graag met anderen delen.

 

Hoe werkt het?

Gebruik de knop "zet hier iets op de kaart" om een item te posten. Dat ken een mening, idee, initiatief, locatie of gerealiseerd project zijn. Ook kan direct worden gereageerd op bestaande items die of op de kaart staan of in de rubtiek 'items onder locatie' zijn opgenomen. Bij het posten van een nieuw item is het nodig om geregistreerd te worden; bij het geven van een reactie op een bestaand item is dat niet nodig.

 

Van wie is dit initiatief? 

"Zet Amersfoort op de kaart" is voortgekomen uit de G1000 werkgroepen Duurzaam Inbreiden en Keigroen Samendoen!

"Zet Amersfoort op de kaart" wordt ontwikkeld en beheerd door:

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Over ons